Wyniki przetargów | kategoria CPV :713200007 -
Farnell, An Avnet Company   Przedstawicielstwo Handlowe Paweł Rutkowski   Phoenix Contact Sp. z o.o.  

Energetyka, Automatyka przemysłowa, Elektrotechnika

Dodaj firmę Ogłoszenia Poleć znajomemu Dodaj artykuł Newsletter RSS
strona główna Wyniki przetargów
REKLAMA
Twoje filtry automatyczne
Filtry automatyczne pozwalają śledzić ogłoszenia o przetargach i wynikach przetargów według zapisanych przez użytkownika preferencji oraz otrzymywać bezpłatne powiadomienia e-mail z nowymi ogłoszeniami według zapisanych preferencji.

Filtry automatyczne dostępne są wyłącznie dla zalogowanych użytkowników portalu.

Zaloguj się na swoje konto
Szukaj w zamówieniach

Województwo
Miasto
Rodzaj zamówienia
Wadium
od: do:
Kod CPV:

Znajdź kod CPV w wyszukiwarce

Zamówienia publiczne

Nazwa zamówienia Rodzaj Udzielenie
Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania ”Przebudowa budynku zlokalizowanego przy ul. Kopernika 23 w Krakowie w celu dostosowania do nowych funkcji, które zostaną utworzone po przeniesieniu działalności do Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie-Prokocimiu” (NSSU.DFP.271.59.2019.ADB) U 2019-10-17
Obserwuj
przetarg
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem prawomocnych decyzji administracyjnych na remont i rozbiórkę budynków oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadań zaplanowanych do realizacji w Nadleśnictwie Gromnik U 2019-10-10
Obserwuj
przetarg
„Wykonanie analizy zagrożenia wodnego w rejonie szybu Regis na poz. IIw wraz z koncepcją jego zabezpieczenia oraz ujęcia wycieków” U 2019-10-10
Obserwuj
przetarg
„Budowa schodów z ul. Pieszej na ul. Słoneczną w Tarnowie – dokumentacja” U 2019-10-07
Obserwuj
przetarg
Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” remontu kotłowni gazowej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 35 w Krakowie przy ul. Mirtowej 2 B 2019-10-04
Obserwuj
przetarg
Wykonanie dokumentacji projektowych budowy parkingów PARK & RIDE w miejscowościach: Skawina Zachodnia i Radziszów Centrum w ramach projektu „Rozwój Zintegrowanego Transportu w Gminie Skawina” U 2019-10-01
Obserwuj
przetarg
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1379K od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1357K do skrzyżowania z drogą powiatową 1378K U 2019-10-01
Obserwuj
przetarg
Wykonanie projektu infrastruktury komunikacyjnej obejmującej budowę ciągów pieszo-rowerowych, chodników i poboczy w miejscowości Rzozów w ramach zadania „Rozwój Zintegrowanego Transportu w Gminie Skawina” U 2019-10-01
Obserwuj
przetarg
Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej nr 2077 K Nowy Wiśnicz – Lipnica Murowana w miejscowości Leksandrowa. U 2019-09-24
Obserwuj
przetarg
Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo- kosztorysowej i wykonawczej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę w zakresie przebudowy drogi gminnej– ul. Salamandra , Gmina Kościelisko. U 2019-09-23
Obserwuj
przetarg
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika i zatok autobusowych w ciągu drogi krajowej nr 75 km 94+850 – 95+430, km 97+500 – 98+130, km 102+520 – 102+950 w m. Mochnaczka Wyżna, Mochnaczka Niżna, Tylicz oraz na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1510K km 0+000 – 0+132 w m. Berest U 2019-09-23
Obserwuj
przetarg
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805KK - ul. Centralna w Łowiczkach, gmina Zator” U 2019-09-20
Obserwuj
przetarg
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa przyłącza elektroenergetycznego oświetlenia ulicznego przy ul. Rogalskiego (odcinek bud. nr 18 do bud. nr 34) w ramach zadania pn.: "Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy VII" - w trybie zaprojektuj i zbuduj. B 2019-09-18
Obserwuj
przetarg
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem prawomocnych decyzji administracyjnych na przebudowę, remont i rozbiórkę budynków oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadań zaplanowanych do realizacji w Nadleśnictwie Gromnik U 2019-09-18
Obserwuj
przetarg
Modernizacja hali sportowej przy ul. Parkowej w Proszowicach w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu Przestrzenie czasu wolnego w mieście Proszowice – obszar sportu i rekreacji Oś 11. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 B 2019-09-17
Obserwuj
przetarg
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowę przebudowy drogi gminnej nr 510513K ul. Daszyńskiego w Brzeszczach na odcinku od skrzyżowania z ul. Drobniaka do skrzyżowania z ul. Hubala łącznie z tarczą skrzyżowania wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej U 2019-09-17
Obserwuj
przetarg
„Budowa ul. Mrożka wraz z remontem ul. Iwaszkiewicza – dokumentacja” U 2019-09-17
Obserwuj
przetarg
”Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej - budynek w Krzeszowicach przy ul. Legionów Polskich 6” B 2019-09-17
Obserwuj
przetarg
Usługi projektowe dla zadania „Rozbudowa drogi gminnej nr K601524 w Bibicach od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2158K (ul. Kasztanowa) do planowanej północnej obwodnicy Krakowa – długość odcinka drogi ok. 1,7 km”. U 2019-09-13
Obserwuj
przetarg
Projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę dla przebudowy oczyszczalni ścieków Libiąż A. U 2019-09-10
Obserwuj
przetarg
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem prawomocnych decyzji administracyjnych na przebudowę, remont i rozbiórkę budynków oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadań zaplanowanych do realizacji w Nadleśnictwie Gromnik U 2019-09-05
Obserwuj
przetarg
Opracowanie dokumentacji projektowo-budowlano-kosztorysowej na zadaniach: 1. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – Bącza – Kunina (Potok) – Homrzyska – Frycowa – zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1. 2. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na osiedlu Michalików, Piksów i Góreckich w Nawojowej i Żeleźnikowej Wielkiej – zgodnie z załącznikiem graficznym nr 2. 3. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Nawojowa - Kożuch, Pierzchała – zgodnie z załącznikiem graficznym nr 3 U 2019-09-05
Obserwuj
przetarg
Opracowanie dokumentacji zabezpieczenia uszkodzonego korpusu drogi powiatowej nr 1638K Krośnica – Sromowce Niżne w miejscowości Sromowce Niżne wraz z uzyskaniem zgody na wykonywanie robót budowlanych U 2019-09-04
Obserwuj
przetarg
Projekt techniczny chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1734K w m. Gorzeń Górny i Ponikiew U 2019-09-04
Obserwuj
przetarg
Wykonanie projektu wielobranżowego, dostawa, montaż i uruchomienie agregatu chłodniczego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie D 2019-09-03
Obserwuj
przetarg
Nasze serwisy:
elektrykapradnietyka.com
przegladelektryczny.pl
rynekelektroniki.pl
automatykairobotyka.pl
budowainfo.pl