Wyniki przetargów | kategoria CPV :713200007 - - str. 11
Farnell, An Avnet Company   Przedstawicielstwo Handlowe Paweł Rutkowski   Phoenix Contact Sp. z o.o.  

Energetyka, Automatyka przemysłowa, Elektrotechnika

Dodaj firmę Ogłoszenia Poleć znajomemu Dodaj artykuł Newsletter RSS
strona główna Wyniki przetargów
REKLAMA
Twoje filtry automatyczne
Filtry automatyczne pozwalają śledzić ogłoszenia o przetargach i wynikach przetargów według zapisanych przez użytkownika preferencji oraz otrzymywać bezpłatne powiadomienia e-mail z nowymi ogłoszeniami według zapisanych preferencji.

Filtry automatyczne dostępne są wyłącznie dla zalogowanych użytkowników portalu.

Zaloguj się na swoje konto
Szukaj w zamówieniach

Województwo
Miasto
Rodzaj zamówienia
Wadium
od: do:
Kod CPV:

Znajdź kod CPV w wyszukiwarce

Zamówienia publiczne

Nazwa zamówienia Rodzaj Udzielenie
Modernizacja/przebudowa ul. Gałęzowskiego - opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji niezbędnych do realizacji inwestycji. U 2018-07-27
Obserwuj
przetarg
Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” termomodernizacji budynku Samorządowego Przedszkola nr 130 w Krakowie przy ul. Krowoderskich Zuchów 28 B 2018-07-26
Obserwuj
przetarg
Opracowanie dokumentacji projektowych, pozyskanie uzgodnień i decyzji umożliwiających realizację inwestycji dla 3-ch zadań w miejscowościach: Brzezie, Młynka i Rudawa. Pełnienie nadzoru autorskiego U 2018-07-25
Obserwuj
przetarg
Wykonanie koncepcji dostosowania wyrobisk do transportu materiałów i dojścia ludzi od szybu Kościuszko do centrum kopalni U 2018-07-20
Obserwuj
przetarg
Adaptacja pomieszczeń Mościckiego Centrum Medycznego na potrzeby osób niesamodzielnych w systemie „zaprojektuj i wybuduj” B 2018-07-20
Obserwuj
przetarg
"Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja budowy oświetlenia ulicznego ul. Homolacsa" w ramach zadania realizowanego na terenie dzielnicy X B 2018-07-18
Obserwuj
przetarg
Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn.: Budowa przystanków autobusowych przy skrzyżowaniu ul. Stella-Sawickiego i ul. Orlińskiego. U 2018-07-17
Obserwuj
przetarg
Opracowanie koncepcji i PFU dla zadania „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu wałów Wisły wraz z obiektem mostowym nad rzeką Białuchą w Krakowie U 2018-07-17
Obserwuj
przetarg
Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy Al. Przyjaźni Etap II i III U 2018-07-17
Obserwuj
przetarg
Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy układu drogowego pomiędzy ulicami: Torową, Skawińską i Za Górą w Skawinie. U 2018-07-16
Obserwuj
przetarg
Kontynuacja rewitalizacji przestrzeni publicznej miasta Libiąża wzdłuż ulic: Piłsudskiego, 1 Maja i Górniczej - Modernizacja budynku i zagospodarowanie terenu przy ul. Piłsudskiego 4 w Libiążu B 2018-07-13
Obserwuj
przetarg
Opracowanie dokumentacji projektowej na remont ul. Mieszka I wraz z przebudową kanalizacji deszczowej. U 2018-07-12
Obserwuj
przetarg
Wykonanie dokumentacji projektowych budowy linii kablowych zasilających wiaty autobusowe. U 2018-07-12
Obserwuj
przetarg
wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na modernizację, przebudowę i rozbudowę Miejskiej Hali Sportowej przy ulicy Parkowej 10 w Proszowicach w ramach projektu „przestrzenie czasu wolnego w mieście Proszowice – obszar sportu i rekreacji” Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, RPO WM na lata 2014-2020 U 2018-07-11
Obserwuj
przetarg
Opracowanie dokumentacji projektowych odwodnienia ulic w Tarnowie U 2018-07-11
Obserwuj
przetarg
Wykonanie koncepcji, analizy geomechanicznej, studium historyczno-konserwatorskiego, projektu technicznego wraz z przedmiarem i kosztorysem zabezpieczenia zespołu komór Ksawer, Schmidt, Leopold Górny, Leopold Dolny, Hrdina oraz Wojciech zlokalizowanych od poz. IIw do poz. IV Kopalni Soli „Wieliczka” U 2018-07-11
Obserwuj
przetarg
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy zaplecza handlowo-kasowego z ogólnodostępnym WC dla tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem jej otoczenia U 2018-07-11
Obserwuj
przetarg
Zakup i montaż dźwigu dla Oddziału ZUS w Tarnowie, ul. Kościuszki 32 w systemie zaprojektuj i wybuduj B 2018-07-09
Obserwuj
przetarg
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy oświetlenia ulicznego wzdłuż ogrodzenia „psiego wybiegu” na os. Dywizjonu 303 w ramach zadania realizowanego na terenie Dzielnicy XIV w formule zaprojektuj i wybuduj. B 2018-07-06
Obserwuj
przetarg
Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 601675K (ul. Różana) w m. Ujazd, na dwóch odcinkach o łącznej długości ok. 500mb U 2018-07-05
Obserwuj
przetarg
Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: „Przebudowa ul. Sportowej w m. Więckowice, od ul. Modrzewiowej do torów kolejowych (L~900mb) U 2018-07-05
Obserwuj
przetarg
„Projekt techniczny budowy drogi granicznej między sołectwami Zawadka i Chocznia” U 2018-07-04
Obserwuj
przetarg
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy oświetlenia na terenie Dzielnicy XII Miasta Krakowa ul. Muzyków, ul. Teligi, ul. Nowosądecka / Spółdzielców. B 2018-06-28
Obserwuj
przetarg
Budowa ul. Porzeczkowej - dokumentacja w ramach zadania, pn. „Dokumentacje drogowe”. U 2018-06-27
Obserwuj
przetarg
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kompleksowej wymiany instalacji elektrycznej 400/230V, przebudowy złącza kablowego, instalacji oświetlenia awaryjnego, okablowania strukturalnego w budynku o numerze inw. A-44 na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz – Birkenau w Oświęcimiu, wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i pełnieniem nadzoru autorskiego. U 2018-06-26
Obserwuj
przetarg
Nasze serwisy:
elektrykapradnietyka.com
przegladelektryczny.pl
rynekelektroniki.pl
automatykairobotyka.pl
budowainfo.pl