Wyniki przetargów | kategoria CPV :713200007 - - str. 16
Farnell, An Avnet Company   Przedstawicielstwo Handlowe Paweł Rutkowski   Phoenix Contact Sp. z o.o.  

Energetyka, Automatyka przemysłowa, Elektrotechnika

Dodaj firmę Ogłoszenia Poleć znajomemu Dodaj artykuł Newsletter RSS
strona główna Wyniki przetargów
REKLAMA
Twoje filtry automatyczne
Filtry automatyczne pozwalają śledzić ogłoszenia o przetargach i wynikach przetargów według zapisanych przez użytkownika preferencji oraz otrzymywać bezpłatne powiadomienia e-mail z nowymi ogłoszeniami według zapisanych preferencji.

Filtry automatyczne dostępne są wyłącznie dla zalogowanych użytkowników portalu.

Zaloguj się na swoje konto
Szukaj w zamówieniach

Województwo
Miasto
Rodzaj zamówienia
Wadium
od: do:
Kod CPV:

Znajdź kod CPV w wyszukiwarce

Zamówienia publiczne

Nazwa zamówienia Rodzaj Udzielenie
1. Wykonanie projektu budowy chodnika wraz z oświetleniem ulicznym w ciągu drogi wojewódzkiej nr 957 Białka – Nowy Targ w miejscowości Zubrzyca Dolna – początek odcinek ref. 100 w km 7+134,0m koniec odcinek ref. 100 w km 7+324,0. 2. Wykonanie projektu budowy chodnika wraz z oświetleniem ulicznym i zatoką przystankową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 957 Białka – Nowy Targ w miejscowości Jabłonka (ul. Podhalańska) – początek odcinek ref. 110 w km 0+000,0 m koniec odcinek ref. 110 w km 0+825,0. U 2018-01-10
Obserwuj
przetarg
Opracowanie dokumentacji projektowej odbudowy mostów: 1. Odbudowa mostu „Do Dzwonnicy” na cieku w miejscowości Zubrzyca Dolna w ciągu drogi gminnej K361368 – działka nr ewid. 3776/2 w km 0+175. 2. Odbudowa mostu „Do Facułów” na cieku Syhlec w miejscowości Lipnica Mała w ciągu drogi gminnej K361758 – działka nr ewid. 19035. U 2018-01-10
Obserwuj
przetarg
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i pełnieniem nadzoru autorskiego dla robót budowlanych dotyczących budynku o nr inw. A-45 na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu U 2018-01-08
Obserwuj
przetarg
Wykonanie branżowego projektu wykonawczego dla inwestycji: Remont Klinik: Onkologii i Ginekologii Onkologicznej oraz Zakładu Patomorfologii Nowotworów w Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie w ramach projektu: Poprawa jakości i skuteczności leczenia pacjentów onkologicznych wraz z dostosowaniem klinik do aktualnych standardów opieki w CO-I Oddział w Krakowie poprzez remont Klinik Onkologii i Ginekologii Onkologicznej oraz Zakładu Patomorfologii Nowotworów U 2018-01-05
Obserwuj
przetarg
Zaprojektowanie i wykonanie remontu budynku mieszkalnego jednorodzinnego, remontu budynku gospodarczego i ogrodzenia w osadzie OPN Gajówka Pieskowa Skała usytuowanej na działce nr 1969 w Sułoszowej, gmina Sułoszowa. B 2018-01-03
Obserwuj
przetarg
Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego na drodze Zagumnie w Skrzyszowie U 2018-01-03
Obserwuj
przetarg
„Podniesienie efektywności energetycznej systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Andrychów” w ramach projektu „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury techniczno-komunikacyjnej lokalnego transportu publicznego w Andrychowie wraz z zakupem taboru autobusowego” B 2017-12-19
Obserwuj
przetarg
Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1324K Nieczajna Górna – Smyków – Nowa Jastrząbka w km 0+000 – 5+364 U 2017-12-15
Obserwuj
przetarg
Kanalizacja sanitarna gminy Wojnicz – etap II - Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Łukanowice z częścią miejscowości Zakrzów i Wojnicz” U 2017-12-15
Obserwuj
przetarg
Budowa skrzyżowania z ruchem okrężnym ul. Heleny/Ćwiklińskiej/Barbary – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem decyzji administracyjnych U 2017-12-13
Obserwuj
przetarg
Budowa toru motocyklowo - samochodowego wraz z obsługą komunikacyjną- opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego U 2017-12-07
Obserwuj
przetarg
Opracowanie dokumentacji niezbędnej do prowadzenia działań ochronnych (w tym: kosztorysy inwestorskie, projekty techniczne, lokalizacyjne, budowlane, uzgodnienia konserwatorskie i pozwolenia na budowę, projekty prac adaptacyjnych) U 2017-12-06
Obserwuj
przetarg
Usługi polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej termomodernizacji dla budynku Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie zlokalizowanym przy ul. Podlesie 173, 32-052 Radziszów U 2017-11-23
Obserwuj
przetarg
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w Wadowicach - PT wymiany instalacji centralnego ogrzewania U 2017-11-21
Obserwuj
przetarg
Przebudowa dróg wewnętrznych w obrębie ulic: Rydla, Jadwigi z Łobzowa, Staszczyka, Bronowicka wraz z ul. Krzywy Zaułek – opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego z uzyskaniem ostatecznych decyzji niezbędnych do realizacji (część I, część II) U 2017-11-15
Obserwuj
przetarg
Opracowanie dokumentacji projektowej przejścia dla pieszych na wysokości działki 700/64 wraz z chodnikiem w Skrzyszowie U 2017-11-15
Obserwuj
przetarg
Opracowanie dokumentacji projektowej, pozyskanie uzgodnień i decyzji umożliwiających realizacje inwestycji pn. : „Dolinka Brzoskwinki – strefa aktywności i wypoczynku”, dz. 537/2, 538 w m. Brzoskwinia U 2017-11-10
Obserwuj
przetarg
Opracowanie kompletnych dokumentacji projektowych dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Dąbrowa Szlachecka i Zagacie, gm. Czernichów oraz uzyskanie prawomocnych decyzji pozwolenia na budowę U 2017-11-08
Obserwuj
przetarg
Opracowanie koncepcji, projektu budowlanego i wykonawczego oraz uzyskanie decyzji ZRID: Część 1: Rozbudowa ul. Powały z Taczewa w Krakowie Część 2: Rozbudowa ul. Zyndrama z Maszkowic w Krakowie Część 3: Rozbudowa ul. Podwórkowej w Krakowie Zadanie inwestycyjne -Przebudowa ul. Czajnej wraz z ulicami przyległymi U 2017-11-08
Obserwuj
przetarg
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem ostatecznego, wymaganego prawem zgłoszenia lub pozwolenia na budowę - etap VI U 2017-11-08
Obserwuj
przetarg
Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu przy boisku LKS oraz remizie OSP w Ładnej U 2017-11-08
Obserwuj
przetarg
Opracowanie dokumentacji projektowej dla poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu na przejściu dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 52 w km 59 + 142 w m. Kalwaria Zebrzydowska polegająca na wprowadzeniu wyspy dzielącej (azyl dla pieszych) na jezdni, dodatkowego pasa środkowego, pasa do skrętu w lewo i pasa wyłączenia U 2017-11-07
Obserwuj
przetarg
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg powiatowych U 2017-11-02
Obserwuj
przetarg
Opracowanie wielowariantowej koncepcji rozbudowy ul. Półłanki wraz z odwodnieniem, oświetleniem, przekładkami kolidującego uzbrojenia i budową chodników na odcinku od ul. Bieżanowskiej do ul. Rącznej wraz ze skrzyżowaniem Półłanki – Rączna - Szparagowa U 2017-10-30
Obserwuj
przetarg
Przebudowa dróg wewnętrznych w obrębie ulic: Rydla, Jadwigi z Łobzowa, Staszczyka, Bronowicka wraz z ul. Krzywy Zaułek – opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego z uzyskaniem ostatecznych decyzji niezbędnych do realizacji (część I, część II i część III) U 2017-10-30
Obserwuj
przetarg
Nasze serwisy:
elektrykapradnietyka.com
przegladelektryczny.pl
rynekelektroniki.pl
automatykairobotyka.pl
budowainfo.pl