Wyniki przetargów | kategoria CPV :713200007 - - str. 2
Farnell, An Avnet Company   Przedstawicielstwo Handlowe Paweł Rutkowski   Phoenix Contact Sp. z o.o.  

Energetyka, Automatyka przemysłowa, Elektrotechnika

Dodaj firmę Ogłoszenia Poleć znajomemu Dodaj artykuł Newsletter RSS
strona główna Wyniki przetargów
REKLAMA
Twoje filtry automatyczne
Filtry automatyczne pozwalają śledzić ogłoszenia o przetargach i wynikach przetargów według zapisanych przez użytkownika preferencji oraz otrzymywać bezpłatne powiadomienia e-mail z nowymi ogłoszeniami według zapisanych preferencji.

Filtry automatyczne dostępne są wyłącznie dla zalogowanych użytkowników portalu.

Zaloguj się na swoje konto
Szukaj w zamówieniach

Województwo
Miasto
Rodzaj zamówienia
Wadium
od: do:
Kod CPV:

Znajdź kod CPV w wyszukiwarce

Zamówienia publiczne

Nazwa zamówienia Rodzaj Udzielenie
Wykonanie dokumentacji projektowej, wielobranżowej dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa Kliniki Małych Zwierząt Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR U 2019-09-03
Obserwuj
przetarg
Rozbudowa drogi gminnej nr 510951 K ul. Brzechwy w Chełmku U 2019-09-02
Obserwuj
przetarg
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa parkingu przy ul. Dworcowej w Trzebini”. U 2019-09-02
Obserwuj
przetarg
„Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z: - uzyskaniem decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej dla Budowy dróg gminnych przy os. Zawodzie, ul. Leśnej w miejscowości Bór; - uzyskaniem decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej dla Budowy drogi gminnej zwyczajowo nazwanej „Drogą do Cmentarza” w miejscowości Bór; - uzyskanie decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej dla Budowy drogi gminnej łączącej Osiedle Kopaczyska z Osiedlem Za Torem w miejscowości Zaskale.” U 2019-08-29
Obserwuj
przetarg
Budowa PSZOK w gminie Wieliczka B 2019-08-29
Obserwuj
przetarg
„Budowa schodów z ul. Pieszej na ul. Słoneczną w Tarnowie – dokumentacja” U 2019-08-23
Obserwuj
przetarg
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: ,,Rozbiórka istniejącego mostu o nr JNI 30004943 i budowa nowego obiektu inżynierskiego – mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2072K Leszczyna – Nowe Rybie wraz z rozbudową i przebudową skrzyżowania dróg powiatowych nr 2072K Leszczyna – Nowe Rybie i nr 2074K Żegocina – Kamionna w miejscowości Kamionna”. U 2019-08-22
Obserwuj
przetarg
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1379K od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1357K do skrzyżowania z drogą powiatową 1378K U 2019-08-21
Obserwuj
przetarg
Projekt techniczny mostu na potoku Dąbrówka w ciągu drogi "Okrawina" w m. Zawadka U 2019-08-21
Obserwuj
przetarg
Wykonanie dokumentacji projektowej zabudowy windy w szybie Paderewski wraz z budową budynku nadszybia. U 2019-08-21
Obserwuj
przetarg
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji warunkujących realizację zadania dotyczącego budowy miejsc postojowych przy ul. Palacha w Krakowie. U 2019-08-20
Obserwuj
przetarg
Projekt techniczny mostu na potoku Choczenka w m. Kaczyna U 2019-08-20
Obserwuj
przetarg
Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych U 2019-08-19
Obserwuj
przetarg
Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa rezerwowego źródła zaopatrzenia SU w wodę obejmująca przebudowę sieci wodociągowej rozdzielczej, budowę zbiorników ze stacją podnoszenia ciśnienia wraz z infrastrukturą towarzyszącą w poszczególnych obiektach na terenie SU w Krakowie” (NSSU.DFP.271.56.2019.KK) U 2019-08-16
Obserwuj
przetarg
Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja budowy i przebudowy oświetlenia przy ul. Warszauera w Krakowie w formule „zaprojektuj i zbuduj” w ramach zadania Dzielnicy I Stare Miasto pn.: Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy I. B 2019-08-16
Obserwuj
przetarg
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy segmentu C Szkoły Podstawowej nr 1 w Skrzyszowie na przedszkole z zapleczem kuchennym U 2019-08-13
Obserwuj
przetarg
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej w ramach zadania p.n.:„ Przebudowa drogi powiatowej nr 1780K Wadowice (ul. Wałowa) - Wysoka w miejscowościach Klecza Dolna, Roków i Babica poprzez budowę chodnika dla pieszych wraz z poprawą odwodnienia na długości ok. 1,6 km w kilometrażu 1+668 – 3+260 z wyłączeniem obiektu mostowego”. U 2019-08-13
Obserwuj
przetarg
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej w ramach zadania p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1736K Frydrychowice-Inwałd-Kaczyna poprzez budowę chodnika dla pieszych wraz z poprawą odwodnienia w miejscowości Chocznia od rejonu skrzyżowania z drogą krajową nr 52 do km 5+216,00 na długości ok. 1,4 km” U 2019-08-13
Obserwuj
przetarg
Budowa ścieżki rekreacyjno-spacerowej w miejscowości Strumiany, na działce nr 60/4, gm. Wieliczka B 2019-08-07
Obserwuj
przetarg
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1767K Wadowice – Wieprz w m. Wieprz poprzez budowę chodnika dla pieszych wraz z poprawa odwodnienia na długości ok 0,4 km” U 2019-08-06
Obserwuj
przetarg
Opracowanie dokumentacji projektowej dobudowy oświetlenia na os. Jagiellońskim 17. U 2019-08-05
Obserwuj
przetarg
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy oświetlenia na os. Kazimierzowskim pom. blokami 2 i 3 oraz na os. Przy Arce 10 w ramach zadania budżetowego „Budowa i przebudowa oświetlenia na terenie Dzielnicy XVI”. B 2019-08-05
Obserwuj
przetarg
Wyłonienie Wykonawcy w zakresie usług projektowych i robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, dla zadania pn.: Spotkajmy się na podwórku – Rewitalizacja wnętrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty, odpowiednio w odniesieniu od 1 do 8 części zamówienia, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. B 2019-08-01
Obserwuj
przetarg
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy oświetlenia dla zadania pn.: „Budowa oświetlenia dla ul. Zakopiańskiej 101 - 103a”. B 2019-08-01
Obserwuj
przetarg
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa parkingu na os. Strusia 12 przy ul. Janiszewskiego wraz z drogami manewrowymi w trybie „zaprojektuj i zbuduj” w ramach zadania: „Projekt i budowa parkingu os. Strusia 12” B 2019-07-31
Obserwuj
przetarg
Nasze serwisy:
elektrykapradnietyka.com
przegladelektryczny.pl
rynekelektroniki.pl
automatykairobotyka.pl
budowainfo.pl