Wyniki przetargów | kategoria CPV :450000007 -
Farnell, An Avnet Company   Przedstawicielstwo Handlowe Paweł Rutkowski   Phoenix Contact Sp. z o.o.  

Energetyka, Automatyka przemysłowa, Elektrotechnika

Dodaj firmę Ogłoszenia Poleć znajomemu Dodaj artykuł Newsletter RSS
strona główna Wyniki przetargów
REKLAMA
Twoje filtry automatyczne
Filtry automatyczne pozwalają śledzić ogłoszenia o przetargach i wynikach przetargów według zapisanych przez użytkownika preferencji oraz otrzymywać bezpłatne powiadomienia e-mail z nowymi ogłoszeniami według zapisanych preferencji.

Filtry automatyczne dostępne są wyłącznie dla zalogowanych użytkowników portalu.

Zaloguj się na swoje konto
Szukaj w zamówieniach

Województwo
Miasto
Rodzaj zamówienia
Wadium
od: do:
Kod CPV:

Znajdź kod CPV w wyszukiwarce

Zamówienia publiczne

Nazwa zamówienia Rodzaj Udzielenie
Przebudowa dróg gminnych B 2019-10-17
Obserwuj
przetarg
“Usuwanie skutków klęsk żywiołowych poprzez remont dróg wewnętrznych w gminie Tuczępy” B 2019-10-17
Obserwuj
przetarg
Modernizacja części budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziszowie B 2019-10-17
Obserwuj
przetarg
Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Łopusznie, gmina Łopuszno B 2019-10-16
Obserwuj
przetarg
„Budowa placu zabaw i siłowni w Masłowie Pierwszym” B 2019-10-16
Obserwuj
przetarg
Wykonanie zagospodarowania terenu zgodnie ze stanem istniejącym na placu przy Rektoracie ul. Żeromskiego 5 B 2019-10-16
Obserwuj
przetarg
Zadanie 1 – Budowa krytej trybuny w ramach zadnia pn. „Budowa krytej trybuny na Stadionie Miejskim przy ul. Sportowej 13 w Końskich - etap II” Zadanie 2 – Dostawa i montaż siedzisk sportowych w ramach zadnia pn. „Budowa krytej trybuny na Stadionie Miejskim przy ul. Sportowej 13 w Końskich - etap II” Zadanie 3 – Utwardzenie terenu w ramach zadnia pn. „Budowa krytej trybuny na Stadionie Miejskim przy ul. Sportowej 13 w Końskich - etap II” B 2019-10-16
Obserwuj
przetarg
Budowa drogi gminnej w Nowym Kazanowie” w ramach zadania pn. „Budowa i modernizacja dróg i parkingów gminnych” B 2019-10-16
Obserwuj
przetarg
Konserwacja urządzeń melioracji wodnej na terenie gminy Wiślica B 2019-10-15
Obserwuj
przetarg
„Przebudowa drogi dojazdowej do pól w m. Modliszewice”. B 2019-10-11
Obserwuj
przetarg
Zadanie 1 - „Przebudowa strażnicy OSP w Modliszewicach” – zmiana sposobu użytkowaniaw istniejących trzech budynkach gospodarczych na remizę strażacką OSP (etap I) Zadanie 2 - „Przebudowa strażnicy OSP w Modliszewicach” – zmiana sposobu użytkowania w istniejących trzech budynkach gospodarczych na remizę strażacką OSP (etap II) Zadanie 3 - „Przebudowa strażnicy OSP w Modliszewicach” – zmiana sposobu użytkowania w istniejących trzech budynkach gospodarczych na remizę strażacką OSP (etap III) B 2019-10-11
Obserwuj
przetarg
zadanie nr 1- „Budowa drogi gminnej w Nowym Dziebałtowie” – i//lub zadanie nr 2- „Przebudowa w istniejącym pasie drogowym utwardzonej drogi wew. położonej na gruntach m. Sworzyce i Bedlno” B 2019-10-11
Obserwuj
przetarg
„Budowa Otwartych Stref Aktywności w Ostrowcu Świętokrzyskim” w ramach zadania inwestycyjnego „Otwarte Strefy Aktywności (OSA)” realizowanego z Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2019 B 2019-10-10
Obserwuj
przetarg
REMONT SCHODÓW PRZED BUDYNKIEM PROKURATURY OKRĘGOWEJ I REJONOWYCH W KIELCACH B 2019-10-10
Obserwuj
przetarg
Remont drogi powiatowej Nr 0112T Nowa Wieś – Sroczków – Beszowa od km 3+551 do km 4+251 dł. 700 m B 2019-10-10
Obserwuj
przetarg
Przebudowa drogi powiatowej Nr 0096T Stopnica – Gorysławice od km 12+680 do km 13+655 dł. 975 m B 2019-10-10
Obserwuj
przetarg
„Przebudowa i zagęszczenie oświetlenia przy ulicy Króla”. Zadanie do wykonania w ramach Umowy nr RPSW.06.05.00-26-0008/16-00 o dofinansowanie Projektu RPSW.06.05.00-26-0008/16 pn. „Rewitalizacja Sandomierza – miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.5“ Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich“ Osi VI „Rozwój miast“ RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, realizowane zgodnie z „Zgłoszeniem Zamiaru Wykonania Robót Budowlanych Niewymagających Pozwolenia na Budowę” (nr AB.G743.1.97.2018 z dnia 19.04.2018 r.). B 2019-10-09
Obserwuj
przetarg
Wykonanie przez Wykonawcę robót budowlanych polegających na remoncie pomieszczeń biurowych w Placówce Terenowej KRUS w Opatowie , ul. Konopnickiej 2 B 2019-10-08
Obserwuj
przetarg
Modernizacja sieci wodociągowej poprzez uzbrojenie studni głębinowej w Porąbkach wraz z budową stacji uzdatniania w miejscowości Kakonin w systemie zaprojektuj i wybuduj B 2019-10-08
Obserwuj
przetarg
Przebudowa drogi powiatowej Nr 0860T Kargów – Tuczępy – Dobrów – Grzybów od km 0+000 do km 1+260 oraz od km 1+295 do km 1+410 B 2019-10-07
Obserwuj
przetarg
Przebudowa drogi powiatowej Nr 0091T Dobrowoda – Piasek Mały – Solec Zdrój od km 5+480 do km 7+900 B 2019-10-07
Obserwuj
przetarg
Remont drogi powiatowej Nr 0050T Ruczynów – Żerniki Górne od km 3+900 do km 4+390 B 2019-10-07
Obserwuj
przetarg
Remont drogi powiatowej Nr 0073T Mozgawa – Koniecmosty – Stary Korczyn od km 21+420 do km 22+420 B 2019-10-07
Obserwuj
przetarg
Wymiana windy w SPZZOZ w Staszowie B 2019-10-07
Obserwuj
przetarg
Remont pokrycia dachu bloku łóżkowego Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach B 2019-10-04
Obserwuj
przetarg
Nasze serwisy:
elektrykapradnietyka.com
przegladelektryczny.pl
rynekelektroniki.pl
automatykairobotyka.pl
budowainfo.pl