Wyniki przetargów | kategoria CPV :713200007 -
Farnell, An Avnet Company   Przedstawicielstwo Handlowe Paweł Rutkowski   Phoenix Contact Sp. z o.o.  

Energetyka, Automatyka przemysłowa, Elektrotechnika

Dodaj firmę Ogłoszenia Poleć znajomemu Dodaj artykuł Newsletter RSS
strona główna Wyniki przetargów
REKLAMA
Twoje filtry automatyczne
Filtry automatyczne pozwalają śledzić ogłoszenia o przetargach i wynikach przetargów według zapisanych przez użytkownika preferencji oraz otrzymywać bezpłatne powiadomienia e-mail z nowymi ogłoszeniami według zapisanych preferencji.

Filtry automatyczne dostępne są wyłącznie dla zalogowanych użytkowników portalu.

Zaloguj się na swoje konto
Szukaj w zamówieniach

Województwo
Miasto
Rodzaj zamówienia
Wadium
od: do:
Kod CPV:

Znajdź kod CPV w wyszukiwarce

Zamówienia publiczne

Nazwa zamówienia Rodzaj Udzielenie
Wykonanie w formie leasingu operacyjnego dokumentacji projektowej oraz prac budowlano-montażowych dot. wykonania instalacji fotowoltaicznej do 49,9 kW. B 2019-10-16
Obserwuj
przetarg
OPRACOWANIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO NA REMONT BUDYNKU Nr 5 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM W KŁODZKU PRZY UL. WALECZNYCH 59 U 2019-10-08
Obserwuj
przetarg
Osiągnięcie efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego oraz dobudowę nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski wraz z zapewnieniem finansowania B 2019-10-02
Obserwuj
przetarg
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy drogi dz. nr 818, 346/5 o długości ok. 680mb w miejscowości Jugów. U 2019-09-29
Obserwuj
przetarg
Roboty zabezpieczające i utrzymaniowe na terenie budowy drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól – Legnica na odcinku Kaźmierzów – Lubin Północ od km 33+300 do 47+678 B 2019-09-26
Obserwuj
przetarg
Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego p.n. ,, Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w m. Czernina,,. U 2019-09-23
Obserwuj
przetarg
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla realizacji zadania p.t: „Rozbiórka uszkodzonej części kładki dla pieszych w km 375+057 drogi krajowej nr 3, w m. LUBIN” B 2019-09-20
Obserwuj
przetarg
„Wykonanie projektów oświetlenia drogowego w Gminie Kąty Wrocławskie” U 2019-09-16
Obserwuj
przetarg
Budowa Centrum Aktywności Lokalnej z siedzibą Rady Osiedla Kowale przy ul. Ełckiej we Wrocławiu wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych B 2019-09-12
Obserwuj
przetarg
Dokończenie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rewitalizacja Ścinawy poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego U 2019-09-10
Obserwuj
przetarg
Wybór Wykonawcy pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania ”Rewitalizacja zespołu zabytkowego Palmiarni w Legnicy stanowiącego bazę edukacji przyrodniczo-historycznej”. U 2019-09-06
Obserwuj
przetarg
Budowa / rozbiórka mostu tymczasowego (wraz z wymaganymi dojazdami) w zastępstwie obiektu w km 17+748 drogi wojewódzkiej 364 w m. Lwówek Śląski w formule zaprojektuj i wybuduj. CPV 45000000-7, 71320000-7. B 2019-09-02
Obserwuj
przetarg
Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenie na budowę, zgłoszenie robót budowlanych lub zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dla zadań pn.: Budowa drogi o nawierzchni utwardzonej wraz z kanalizacją deszczową, oświetleniem ulicznym, siecią wodociągową i kanalizacją sanitarną w ul. Turkusowej w Oleśnicy”, ,,Budowa drogi o nawierzchni utwardzonej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym w sięgaczu ul. Reymonta w Oleśnicy” oraz ,,Budowa sieci wodociągowej w ul. Stawowej na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Belgijskiej w Oleśnicy”, „Budowa dróg o nawierzchni utwardzonej wraz z kanalizacją deszczową, oświetleniem ulicznym, siecią wodociągową i kanalizacją sanitarną w ul. Europejskiej, Holenderskiej, Greckiej oraz ul. Niemieckiej i Francuskiej na odcinku od ul. Europejskiej do ul. Włoskiej w Oleśnicy U 2019-08-28
Obserwuj
przetarg
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic Traugutta, Browarnej, Malinowskiego, Zamkowej, Szkolnej, Stogryna i Murarskiej w Lwówku Śląskim oraz pełnienie nadzoru autorskiego U 2019-08-28
Obserwuj
przetarg
Prace projektowe dla zadania pn.: „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 292 w m. Ścinawa”. CPV 71.32.00.00-7. U 2019-08-26
Obserwuj
przetarg
Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Rzeplinie w trybie zaprojektuj i wybuduj B 2019-08-20
Obserwuj
przetarg
Wykonanie dokumentacji technicznej na zadania: „Przebudowa drogi ul. XXX-lecia (od ul. Kwiatkowskiego do ul. Wiejskiej)”; „Przebudowa drogi ul. Wojska Polskiego (od ul. Kłodzkiej do Tesco)”;„Przebudowa ul. Akacjowej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej (od ul. Radkowskiej do ul. Topolowej)” U 2019-08-20
Obserwuj
przetarg
Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadań: Przykrycie rowu pomiędzy ul. An-dersa a ul. Podgórską wraz z budową oświetlenia; Budowa chodnika na ul. Ander-sa z przykryciem rowu. U 2019-08-20
Obserwuj
przetarg
Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego p.n. ,, Budowa chodnika ul. Sportowa w m. Czernina,,. U 2019-08-20
Obserwuj
przetarg
04970 – Rowerem w obie strony po Armii Krajowej – etap I (WBO 2018 #123) U 2019-08-19
Obserwuj
przetarg
Wykonanie usługi polegającej na opracowaniu koncepcji rozwiązania docelowego zagospodarowania wód opadowych oraz koncepcji drogowej wraz ze strefowaniem uzbrojenia podziemnego na obszarze osiedla Lipa Piotrowska we Wrocławiu U 2019-08-16
Obserwuj
przetarg
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy nowej siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lwówku Śląskim przy ul. Oświęcimskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przy stadionie miejskim (na podstawie koncepcji architektoniczno- urbanistycznej) oraz pełnieniem nadzoru autorskiego U 2019-08-13
Obserwuj
przetarg
Ocena stanu bezpieczeństwa pożarowego i projekt koncepcyjny dostosowania do wymagań ochrony przeciwpożarowej budynku Delegatury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Legnicy U 2019-08-12
Obserwuj
przetarg
Pełnienie Nadzoru Autorskiego dla przedsięwzięcia pn. „Budowa obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35” U 2019-08-12
Obserwuj
przetarg
Naprawa i rozbudowa systemu oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego i kierunkowego we wszystkich obiektach na drogach komunikacyjnych oraz w innych miejscach, w których jest to wymagane dla zapewnienia bezpieczeństwa ludziom, dla Zintegrowanego Centrum Edukacji i Innowacji Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. B 2019-08-09
Obserwuj
przetarg
Nasze serwisy:
elektrykapradnietyka.com
przegladelektryczny.pl
rynekelektroniki.pl
automatykairobotyka.pl
budowainfo.pl