Wyniki przetargów | Elektryka, Energetyka, Automatyka - str. 1321
Farnell, An Avnet Company   Przedstawicielstwo Handlowe Paweł Rutkowski   Phoenix Contact Sp. z o.o.  

Energetyka, Automatyka przemysłowa, Elektrotechnika

Dodaj firmę Ogłoszenia Poleć znajomemu Dodaj artykuł Newsletter RSS
strona główna Wyniki przetargów
REKLAMA
Twoje filtry automatyczne
Filtry automatyczne pozwalają śledzić ogłoszenia o przetargach i wynikach przetargów według zapisanych przez użytkownika preferencji oraz otrzymywać bezpłatne powiadomienia e-mail z nowymi ogłoszeniami według zapisanych preferencji.

Filtry automatyczne dostępne są wyłącznie dla zalogowanych użytkowników portalu.

Zaloguj się na swoje konto
Szukaj w zamówieniach

Województwo
Miasto
Rodzaj zamówienia
Wadium
od: do:
Kod CPV:

Znajdź kod CPV w wyszukiwarce

Zamówienia publiczne

Nazwa zamówienia Rodzaj Udzielenie
Dostawa wytrząsarek, rotatora, termostatu blokowego, mieszadeł magnetycznych, aparatu do transferu półsuchego dla Wydziału Biotechnologii UWr wraz z instalacją, uruchomieniem i przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi z podziałem na 7 zadań: D 2018-02-07
Obserwuj
przetarg
Zagospodarowanie terenu skweru u zbiegu ulic Solidarności, Jana Pawła II i Orła Białego w Kostrzyn nad Odrą – labirynt, w ramach projektu pn.: Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez renowację i rozwój wybranych terenów zieleni w Gorzowie Wlkp., Kostrzynie nad Odrą i Dębnie B 2018-02-07
Obserwuj
przetarg
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji basenu w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej przy ul. Sterniczej 4 w Bielsku-Białej U 2018-02-07
Obserwuj
przetarg
Bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni na terenie Gminy Bytom w 2018 roku. B 2018-02-07
Obserwuj
przetarg
II przetarg nieograniczony Termomodernizacja 4 świetlic wiejskich na terenie gminy Prusice -Etap I B 2018-02-07
Obserwuj
przetarg
KONSERWACJA SYSTEMÓW KLIMATYZACJI I WENTYLACJI W OBIEKTACH NA TERENIE ZAMAWIAJĄCEGO U 2018-02-07
Obserwuj
przetarg
Wykonanie zagospodarowania terenu jako inwestycja w branżowe szkolnictwo zawodowe w ramach realizacji projektu pn. „ Budowa warsztatów szkolnych i wiaty magazynowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu jako inwestycja w branżowe szkolnictwo zawodowe” B 2018-02-07
Obserwuj
przetarg
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy fragmentu ul. Starowiejskiego (na odcinku między ul. Gołkowską a ul. Bernardyńską) w Warszawie obejmujące wykonanie nowych miejsc parkingowych, remont chodnika, modernizację oświetlenia i wykonanie nowej zieleni drogowej na działkach ew. nr 1 i 5 z obrębu 10511 z uwzględnieniem wpływu inwestycji na działkę ew. nr 4/2 U 2018-02-07
Obserwuj
przetarg
Aktualizacja dokumentacji technicznej budowy mostu przez p. Rosielna w m. Jasienica Rosielna, w ciągu drogi krajowej nr 19 Gr. Państwa – Kuźnica – Lublin – Rzeszów – Barwinek (dawna DK nr 9), w km 239+642 wraz z budową i rozbiórką objazdu tymczasowego, rozbudową skrzyżowania z drogami powiatowymi nr 1962R Krosno – Jasienica Rosielna i nr 2028R Jasienica Rosielna – Blizne, przebudową dojazdów od km ok. 239+340 do km ok. 239+950 oraz pełnienie nadzoru autorskiego U 2018-02-07
Obserwuj
przetarg
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ NA BUDOWĘ ULICY JAGODOWEJ I ULICY BOROWIKA W DZIELNICY WESOŁA m.st. WARSZAWY w ramach zadania pn.: „Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła (ulice w osiedlach: Centrum, Stara Miłosna, Zielona i Wola Grzybowska)" U 2018-02-07
Obserwuj
przetarg
Sprzedaż wraz z dostawą fabrycznie nowych komór laminarnych II klasy bezpieczeństwa z palnikami gazowymi dla jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. D 2018-02-07
Obserwuj
przetarg
Prace adaptacyjno-remontowe w Domu Ludowym w Brzegach oraz w Przedszkolu Samorządowym nr 5 w Wieliczce w ramach Realizacji projektu „Czas zapisać dziecko do przedszkola”- etap 1 B 2018-02-07
Obserwuj
przetarg
Konserwacja techniczna targowisk: Banacha, Zieleniak, Zastępcze oraz Mołdawska B 2018-02-07
Obserwuj
przetarg
„Budowa przepławek na rzece Korytnicy (Jaźwiny, Sówka) wraz z uzupełnieniem substratu żwirowego w sekwencji „bystrze-ploso” w rejonie starego progu pomiędzy Jaźwinami i Sówką” Projekt jest współfinansowany przez Komisję Europejską oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (NFOŚiGW). B 2018-02-07
Obserwuj
przetarg
BUDOWA BUDYNKU PRACOWNI PLENEROWEJ W LUBORADOWIE B 2018-02-07
Obserwuj
przetarg
„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego” - Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu ” (w systemie zaprojektuj i wybuduj). Nazwa projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Numer i Nazwa Osi Priorytetowej: IV Gospodarka Niskoemisyjna Numer i Nazwa Działania: IV.2. Termomodernizacja Budynków Numer i Nazwa Poddziałania: IV.2.1 Termomodernizacja Budynków - ZIT B 2018-02-06
Obserwuj
przetarg
1. Wykonanie dokumentacji projektowej do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ( ZRID) dla przebudowy drogi w Chyżnym na Zawodziu. 2. Wykonanie dokumentacji projektowej do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla budowy drogi o nazwie Kiełbasówka Górna w Zubrzycy Dolnej U 2018-02-06
Obserwuj
przetarg
Wykonanie robót budowlanych przy realizacji zadania pn.: Przebudowa Zespołu Pracowni i Poradni Specjalistycznych wraz z niezbędną aparaturą i sprzętem medycznym oraz pozostałym wyposażeniem – ETAP III – pracownie EEG, EKG i poradnia Neurologii” w budynku D, 1 piętro w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu B 2018-02-06
Obserwuj
przetarg
Dostawa posypywarki do zwalczania śliskości D 2018-02-06
Obserwuj
przetarg
Dzierżawa central telefonicznych w budynkach Inspektoratów ZUS w Gostyninie i Ostrowi Mazowieckiej D 2018-02-06
Obserwuj
przetarg
„Budowa centrum rekreacyjno-sportowego w miejscowości Strzekęcino”. B 2018-02-06
Obserwuj
przetarg
Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Dzierżanowie B 2018-02-06
Obserwuj
przetarg
„Modernizacja chodników na terenie miasta Gdańska w podziale na : Modernizację jezdni i chodników ul. Złotników wraz z przebudową sieci wodociągowej, Modernizację jezdni i chodników ul. Przędzalniczej, Realizację w trybie „zaprojektuj i wybuduj” kanalizacji deszczowej w ul. Złotników i Przędzalniczej, Modernizację chodników przy ul. Tartacznej” B 2018-02-06
Obserwuj
przetarg
„Termomodernizacja 6 obiektów użyteczności publicznej w Gminie Zielonki: -Budynku szkoły w Zielonkach -Budynku szkoły w Woli Zachariaszowskiej -Budynku szkoły w Owczarach -Budynku przedszkola w Węgrzcach z siedzibą w Bibicach -Budynku GOPS w Zielonkach( FAL) -Budynku Komisariatu Policji w Zielonkach” B 2018-02-06
Obserwuj
przetarg
Przebudowa skrzyżowania pl. Reymonta w Złotoryi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 w formule "zaprojektuj i wybuduj". B 2018-02-06
Obserwuj
przetarg
Nasze serwisy:
elektrykapradnietyka.com
przegladelektryczny.pl
rynekelektroniki.pl
automatykairobotyka.pl
budowainfo.pl