Wyniki przetargów | Elektryka, Energetyka, Automatyka - str. 1412
Farnell, An Avnet Company   Przedstawicielstwo Handlowe Paweł Rutkowski   Phoenix Contact Sp. z o.o.  

Energetyka, Automatyka przemysłowa, Elektrotechnika

Dodaj firmę Ogłoszenia Poleć znajomemu Dodaj artykuł Newsletter RSS
strona główna Wyniki przetargów
REKLAMA
Twoje filtry automatyczne
Filtry automatyczne pozwalają śledzić ogłoszenia o przetargach i wynikach przetargów według zapisanych przez użytkownika preferencji oraz otrzymywać bezpłatne powiadomienia e-mail z nowymi ogłoszeniami według zapisanych preferencji.

Filtry automatyczne dostępne są wyłącznie dla zalogowanych użytkowników portalu.

Zaloguj się na swoje konto
Szukaj w zamówieniach

Województwo
Miasto
Rodzaj zamówienia
Wadium
od: do:
Kod CPV:

Znajdź kod CPV w wyszukiwarce

Zamówienia publiczne

Nazwa zamówienia Rodzaj Udzielenie
Dostawa oprogramowania D 2017-12-04
Obserwuj
przetarg
Kompleksowa modernizacja energetyczna Szkoły Podstawowej nr 1 w Szamotułach B 2017-12-04
Obserwuj
przetarg
„Dostawa materiałów eksploatacyjnych do przeprowadzenia egzaminu w kwalifikacji E07, E08 do Zespołu Szkół Elektrycznych w Kielcach” D 2017-12-04
Obserwuj
przetarg
Dostawa dwóch spektrometrów promieniowania gamma i neutronowego D 2017-12-04
Obserwuj
przetarg
Przebudowa drogi gminnej nr 102410R (droga koło Łoja) w km 0+050 – 1+997 w miejscowości Bystre B 2017-12-04
Obserwuj
przetarg
Roboty budowlane w gminnych obiektach użyteczności publicznej w miejscowościach Tłuszcz i Miąse B 2017-12-04
Obserwuj
przetarg
Przebudowa budynku biurowo - administracyjnego Delegatury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, Oddział w Tarnowie - budynek 1, 2, 5 przy al. Solidarności 5-9, celem dostosowania do potrzeb przepisów przeciwpożarowych - etap I B 2017-12-04
Obserwuj
przetarg
Budowa drogi wewnętrznej ul. Łokietka - ul. Piaskowa wraz z parkingiem w Bolesławcu. B 2017-12-04
Obserwuj
przetarg
Przetarg nieograniczony na usługę wykonania wznowienia i stabilizacji zewnętrznych granic terenu stanowiącego własność Gminy Miasta Radomia, położonego przy ul. Warsztatowej w Radomiu. U 2017-12-04
Obserwuj
przetarg
Przebudowa i rozbudowa budynku Wrocławskiego Centrum Integracji z zagospodarowaniem terenu przy ul. Strzegomskiej 49 we Wrocławiu. B 2017-12-04
Obserwuj
przetarg
Dostawa, fabrycznie nowego wyciągu laboratoryjnego dla Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie, Samodzielna Pracownia Oceny jakości Produktów Roślinnych. D 2017-12-04
Obserwuj
przetarg
Dostawa oprogramowania dla Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej D 2017-12-04
Obserwuj
przetarg
Remont budynku - Pawilon Paleontologiczny w Krasiejowie B 2017-12-04
Obserwuj
przetarg
MIKROSKOP CYFROWY DO BEZDOTYKOWYCH POMIARÓW 2D ORAZ 3D, INSPEKCJI W CZASIE RZECZYWISTYM, ANALIZY OBRAZU I DANYCH POMIAROWYCH D 2017-12-04
Obserwuj
przetarg
PRZEBUDOWA ORAZ ZAKUP WYPOSAŻENIA ŚWIETLIC WIEJSKICH W M. DYCHAWICA, WÓLKA CIECHOMSKA GM. WOLA MYSŁOWSKA. B 2017-12-04
Obserwuj
przetarg
PROBÓWKI I INNY DROBNY SPRZĘT LABORATORYJNY D 2017-12-04
Obserwuj
przetarg
BUDOWA OŚWIETLENIA UL. SŁOWACKIEGO –PASAŻ ORAZ UL. GIZEWIUSZA- GARAŻE W EŁKU, z podziałem na 2 części B 2017-12-04
Obserwuj
przetarg
Adaptacja pracowni znajdujących się w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Sączu, przy ul. Jagiellońskiej 84, związana z realizacją projektu pn.: „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno - gastronomicznej jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś priorytetowa: Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2. Rozwój Kształcenie zawodowego, Poddziałanie 10.2.2. Kształcenie zawodowe uczniów – SPR B 2017-12-04
Obserwuj
przetarg
Dostawa spektrometru absorpcji atomowej D 2017-12-04
Obserwuj
przetarg
Dostawa urządzeń laboratoryjnych i medycznych w podziale na pakiety, D 2017-12-04
Obserwuj
przetarg
„Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku D Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Balickiej 116B” – część A – ETAP I. B 2017-12-04
Obserwuj
przetarg
Dostawa urządzeń sieciowych wraz z wdrożeniem na potrzeby Krajowego Biura Wyborczego. D 2017-12-04
Obserwuj
przetarg
Przebudowa mostu JNI 30002825 przez rzekę Płonkę wraz z dojazdami w Płońsku B 2017-12-04
Obserwuj
przetarg
Dostawa i montaż termocyklera z wyposażeniem dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. D 2017-12-04
Obserwuj
przetarg
„Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi w ulicy Wioślarskiej w Grodzisku Mazowieckim z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę i nadzorem autorskim” U 2017-12-04
Obserwuj
przetarg
Nasze serwisy:
elektrykapradnietyka.com
przegladelektryczny.pl
rynekelektroniki.pl
automatykairobotyka.pl
budowainfo.pl