Wyniki przetargów | Elektryka, Energetyka, Automatyka - str. 22
Farnell, An Avnet Company   Przedstawicielstwo Handlowe Paweł Rutkowski   Phoenix Contact Sp. z o.o.  

Energetyka, Automatyka przemysłowa, Elektrotechnika

Dodaj firmę Ogłoszenia Poleć znajomemu Dodaj artykuł Newsletter RSS
strona główna Wyniki przetargów
REKLAMA
Twoje filtry automatyczne
Filtry automatyczne pozwalają śledzić ogłoszenia o przetargach i wynikach przetargów według zapisanych przez użytkownika preferencji oraz otrzymywać bezpłatne powiadomienia e-mail z nowymi ogłoszeniami według zapisanych preferencji.

Filtry automatyczne dostępne są wyłącznie dla zalogowanych użytkowników portalu.

Zaloguj się na swoje konto
Szukaj w zamówieniach

Województwo
Miasto
Rodzaj zamówienia
Wadium
od: do:
Kod CPV:

Znajdź kod CPV w wyszukiwarce

Zamówienia publiczne

Nazwa zamówienia Rodzaj Udzielenie
Dostawa, montaż i uruchomienie frezarek - wyposażenie bryły A warsztatów Zespołu Szkół Mechaniczno - Energetycznych w Olsztynie D 2019-10-09
Obserwuj
przetarg
Wykonanie robót budowlanych w szkołach kształcenia zawodowego w ramach „Programu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego” B 2019-10-09
Obserwuj
przetarg
Remont drogi gminnej nr 109111L położonej w miejscowości Guzówka Kolonia B 2019-10-09
Obserwuj
przetarg
„Przebudowa ulicy Myśliwskiej w Sulmierzycach” B 2019-10-09
Obserwuj
przetarg
Przebudowa drogi związana z budową oświetlenia ulicznego w m. Ganina dz. nr ewid. 109, 45, 43 gmina Gniezno B 2019-10-09
Obserwuj
przetarg
Termomodernizacja budynku internatu - docieplenie stropu B 2019-10-09
Obserwuj
przetarg
Dostawa, montaż i uruchomienie systemu telekonsultacji w ramach projektu: „Współpraca transgraniczna między FN w Ostravie i Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu -Zdroju realizowane w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska” D 2019-10-09
Obserwuj
przetarg
Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji budynku szkoleniowo-wypoczynkowego przy ul. Ks. Sychty 41 w Jastarni, gm. Jastarnia B 2019-10-09
Obserwuj
przetarg
Remont drogi gminnej nr 109100L położonej w miejscowości Przedmieście Szczebrzeszyńskie B 2019-10-09
Obserwuj
przetarg
Dostawa drobnego sprzętu i wyposażenia laboratoryjnego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 24 części. D 2019-10-09
Obserwuj
przetarg
Przebudowa infrastruktury energetycznej wraz z dostosowaniem stacji transformatorowych do zwiększonego obciążenia i nowych potrzeb badawczych Sieci Badawczej Łukasiewicz – Przemysłowego Instytutu Motoryzacji w Warszawie B 2019-10-09
Obserwuj
przetarg
Dostawa i montaż zestawów hydroforowych do Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie, Urzędu Skarbowego w Olsztynie oraz Urzędu Skarbowego w Iławie. D 2019-10-09
Obserwuj
przetarg
Zakup i dostawa zestawu antyodorowego dla Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Puławach D 2019-10-09
Obserwuj
przetarg
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa południowo-zachodniej obwodnicy miasta Świebodzin U 2019-10-09
Obserwuj
przetarg
Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest dostawa mikroanalizatora rentgenowskiego EDS do mikroskopu skaningowego z emisją polową typu Tescan Mira3LMU wraz z oprogramowaniem dla Politechniki Poznańskiej. D 2019-10-09
Obserwuj
przetarg
Prace modernizacyjne i adaptacyjne budynku położonego w Marchocicach dla potrzeb Ośrodka Aktywnego Seniora w ramach projektu „Aktywny Senior” w ramach RPO WM 2014-2020, 9 Oś priorytetowa Włączenie społeczne, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR, Typ projektu B. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych B 2019-10-09
Obserwuj
przetarg
Dostawa, montaż i uruchomienie elementów składowych wind w związku z ich modernizacją D 2019-10-09
Obserwuj
przetarg
Wykonanie prac budowlanych na budynku mieszkalnym zlokalizowanym w Łodzi przy ul. Piekarskiej 10. B 2019-10-09
Obserwuj
przetarg
Dostosowanie kotłowni olejowych do zmiany paliwa na gaz ziemny w 31. BLT Poznań - Krzesiny” – zadanie nr 55178, „Budowa instalacji zewnętrznych zasilających kotłownie w gaz ziemny dla 31. BLT Poznań – Krzesiny” – zadanie nr 55211 B 2019-10-09
Obserwuj
przetarg
„Przetarg wielozadaniowy na roboty budowlane, docieplenia budynków i montaż instalacji C.O.” – podzielony na 4 części. B 2019-10-09
Obserwuj
przetarg
Wykonanie usług regulacji stanów prawnych nieruchomości będących we władaniu Krajwego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie na terenie województwa warmińsko – mazurskiego U 2019-10-09
Obserwuj
przetarg
Zaprojektuj i wybuduj - oświetlenie przejść dla pieszych w Mieście i Gminie Sztum B 2019-10-09
Obserwuj
przetarg
Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem pochylni dla osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej 25 w Krakowie B 2019-10-09
Obserwuj
przetarg
Budowa drogi wewnętrznej przy ul. Budzisz w Dębicy w ramach zadania pn.” Przebudowa ul. Budzisz od nowego mostu do skrzyżowania obok sklepu wraz z dojazdem do działki miejskiej nr 659” B 2019-10-09
Obserwuj
przetarg
Adaptacja budynku i otoczenia na potrzeby przedszkola w Mikoszewie, budowa przedszkolnego placu zabaw oraz zakup wyposażenia do przedszkola B 2019-10-09
Obserwuj
przetarg
Nasze serwisy:
elektrykapradnietyka.com
przegladelektryczny.pl
rynekelektroniki.pl
automatykairobotyka.pl
budowainfo.pl